ഹെബി എവിൻ എന്റർപ്രൈസ് കോ., ലിമിറ്റഡ് 2003-ൽ സ്ഥാപിതമായി, ഉടമ: ബാഗുകളിൽ 26 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുണ്ട്. ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്, പ്രൊമോഷണൽ, ഗിഫ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഇടപാട്. കമ്പനി അതിവേഗം വളരുകയും തുടർച്ചയായി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും യു‌എസ്‌എയിൽ നിന്നുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്കായി എല്ലാ വശങ്ങളും നൽകുന്ന പങ്കാളിയാണ്